Chính sách bảo mâth thông tin cá nhân

Không chỉ chú trọng trong việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng và giá thành tốt nhất,https://nhom6061.com/ còn đề cao việc bảo mật và quản lý thông tin cá nhân của khách hàng trong mọi trường hợp

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm phục vụ cho các hoạt động nội bộ của tổ chức, bao gồm hỗ trợ bán hàng, vận chuyển hàng hóa chính xác, cũng như lưu trữ những thông tin để thống kê, lập báo cáo bán hàng định kỳ

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi mục đích nói trên và chỉ lưu hành nội bộ

Chỉ có những người có thẩm quyền mới có thể tiếp cận, chỉnh sửa, quản lý những thông tin cá nhân của khách hàng. Thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật và không để bị rò rỉ dưới bất cứ hình thức nào

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống phần mềm của chúng tôi

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chỉ những người có quyền và trách nhiệm quản lý thông tin, được cấp quyền truy cập mới có thể tiếp cận thông tin của khách hàng

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Chúng tôi có phòng ban riêng đảm nhận nhiệm vụ thu thập, quản lý thông tin của khách hàng. Ngoài phòng ban này, không ai có thể thu thập và quản lý thông tin nói trên

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên phần mềm, cho nên để thực hiện các công việc tiếp cận, chỉnh sửa, người có thẩm quyền sẽ thực hiện các thao tác ngay trên phần mềm

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Trong trường hợp có bất cứ sự cố nào liên quan đến tính bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm và bồi thường nếu cần thiết

Khách hàng muốn khiếu nại có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hotline hoặc website để được hỗ trợ nhanh chóng